Grædesøen

audio Block
Double-click here to upload or link to a .mp3. Learn more

På det smukkeste sted på planeten er der en sø,

hvor alle menneskers grædevand samles.

Ved bredden af søen

sidder to små sjæle

og fisker indsigt af mod og kærlighed.

 
Grædesøen